mainlogo.JPG

Therapeutic techniques for male subfertility - 2

Home
Chapters
Male Anatomy
- 1.2 -
- 1.3 -
- 1.4 -
Statistics
Sperm Analysis
- 3.2 -
Genes' Role
- 4.2 -
- 4.3 -
Kleinefelter's Syndrome
Syndromes & Diseases
- 6.2 -
- 6.3 -
- 6.4 -
Varicoceles & other factors
- 7.2 -
- 7.3 -
- 7.4 -
- 7.5 -
- 7.6 -
Cancer's Role
- 8.2 -
Idiopathic subfertility
- 9.2 -
Treatment - Therapy
- 10.2 -
News
News - 2
Video Room
Photo Album Page
Mailbag
Contact Us
Make your comment!

Μικρογονιμοποίηση ωαρίων, η λύση στην ανδρική υπογονιμότητα

tehniti2.jpg
Ovary Microfertilization: can it be the solution?

  Μια νέα μέθοδος, η μικρογονιμοποίηση ωαρίων έρχεται να δώσει λύση στα προβλήματα της βαριάς ανδρικής υπογονιμότητας, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 6ο Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε το χειμώνα του 2004 στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και οργανώθηκε από την Ελληνική Ανδρολογική Εταιρεία.
  Η μέθοδος αυτή, που έφερε αληθινή επανάσταση στη θεραπεία ασθενών με προβλήματα στειρότητας και που αποτελεί προέκταση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, συνίσταται στην ενδοωαριακή τοποθέτηση σπερματοζωαρίων σε περιπτώσεις σοβαρής ολιγοσπερμίας ή ακόμη και αζωοσπερμίας.
  Με τη μέθοδο αυτή, που εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα, ανευρίσκονται τα ελάχιστα υπάρχοντα σπερματοζωάρια και ένα μόνο απ' αυτά είναι αρκετό να εγχυθεί στο κυτταρόπλασμα ενός ωαρίου της γυναίκας, ώστε να επιτευχθεί η γονιμοποίησή του.
  Το σπερματοζωάριο, που θα χρησιμοποιηθεί, επιλέγεται κάτω από το μικροσκόπιο και αναρροφείται μέσα σε ειδικά κατασκευασμένη μικροσκοπική βελόνα. Στη συνέχεια με τη μικροβελόνα γίνεται η διάτρηση του ωαρίου και η τοποθέτηση του σπερματοζωαρίου στο κέντρο του ωαρίου.
  Μέχρι πρόσφατα οι περισσότερες θεραπείες, που εφαρμόζονταν, ήταν είτε εμπειρικές, είτε κατέληγαν σε σπερματέγχυση με σπέρμα δότη. Η πρώτη φορά, που δόθηκε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανδρικής υπογονιμότητας κατά τρόπο αποτελεσματικό και με πολύ καλά αποτελέσματα, ήταν με τη μέθοδο αυτή, που ονομάζεται ICSI (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection=ενδοκυτταροπλασματική σπερματέγχυση).
  Η ανακάλυψη της μεθόδου στηρίχτηκε στη διαπίστωση, ότι οι άνδρες που δεν διαθέτουν βιώσιμα σπερματοζωάρια στο σπέρμα τους, έχουν τουλάχιστον μικρό αριθμό στους όρχεις τους.
  Τα σπερματοζωάρια αυτά δεν είναι σε θέση να γονιμοποιήσουν μόνα τους τα ωάρια, γιατί δεν έχουν ολοκληρώσει την περίπλοκη διαδικασία της ωρίμανσης και των βιοχημικών αλλαγών, που σημειώνονται, όταν τα σπερματοζωάρια μεταφέρονται από τους όρχεις στην επιδιδυμίδα, δηλαδή στον αδένα, όπου αποθηκεύονται. Έχουν όμως τη δυνατότητα να γονιμοποιήσουν ένα ωάριο, όταν εγχυθούν κατ' ευθείαν σ' αυτό.

Προέκταση αυτής της μεθόδου αποτελεί και η κρυοσυντηρημένη βιοψία ορχικού ιστού, όπως τόνισε ο καθηγητής ενδοκρινολογίας και ενδοκρινολογίας αναπαραγωγής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιωάννης Παπαδήμας, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου. Σε άνδρες με αζωοσπερμία λαμβάνεται δείγμα ορχικού ιστού, το οποίο καταψύχεται. Στη συνέχεια αποψύχεται και με τη μέθοδο της ενδοωαριακής έγχυσης σπερματοζωαρίων γονιμοποιούνται τα ωάρια, που είχαν ληφθεί από τη σύζυγο με τα αποψυχθέντα σπερματοζωάρια του συζύγου. Η κατάψυξη ορχικού ιστού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο άνδρας πρόκειται να υποβληθεί σε ορχεκτομή εξ αιτίας καρκίνου στους όρχεις.

Ο μύθος της στείρας αποκλειστικά γυναίκας έχει πλέον εκλείψει, καθώς στο 30% των περιπτώσεων αίτιος για την αδυναμία τεκνοποίησης είναι ο άνδρας, τόνισε ο κ. Παπαδήμας.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μικρογονιμοποίησης δείχνουν ότι το 90% των ωαρίων επιβιώνουν από την επέμβαση, στην οποία υποβάλλονται και 60% γονιμοποιούνται. Συνολικά γονιμοποίηση υπάρχει στα 9 από τα 10 ζευγάρια, που υποβάλλονται σε εμβρυομεταφορά με εξωσωματική γονιμοποίηση.

tehniti3.jpg
New techniques bring new hope...

Νέες, ελπιδοφόρες μέθοδοι κατά της υπογονιμότητας
 
  Ελπίδες σε χιλιάδες ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας, δίνουν δύο νέες μέθοδοι, οι οποίες εφαρμόζονται πειραματικά στη χώρα μας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ημερησίας της Παρασκευής 17/9/2004.
  Σε συνέντευξή τύπου που παραχώρησε στις 16/9/2004 ο καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Νικόλαος Σοφικίτης, με αφορμή την 3η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ανδρολογικής Ουρολογίας (που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2004), ανακοίνωσε ότι κατέστη εφικτή η δημιουργία πρόδρομων σπερματοζωαρίων από κύτταρα του αίματος αλλά και η γονιμοποίηση ωαρίου με ωάριο, ώστε να επιτευχθεί εγκυμοσύνη.

  Οι δύο μέθοδοι βρίσκονται σε εμβρυακό στάδιο, με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι μετά από πέντε χρόνια θα είναι εφικτή και στον άνθρωπο η παραγωγή σπερματοζωαρίων από κύτταρα του αίματός ενώ η γέννηση παιδιού από δύο γυναίκες, θα αποτελεί πραγματικότητα στα επόμενα 100 χρόνια.

  Σήμερα, είπε ο κ. Σοφικίτης, είναι διαθέσιμες εργαστηριακές τεχνικές ωρίμανσης ανώριμων κυττάρων της σπερματογεννετικής σειράς, που δίνουν τη δυνατότητα σε άνδρες με ανώριμα κύτταρα στους όρχεις (π.χ. σπερματογόνια ή σπερματοκύτταρα) να τα ωριμάσουν στο εργαστήριο και να συμμετέχουν σε προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σε άνδρες όμως με πλήρη καταστροφή του σπερματικού επιθηλίου δεν υπάρχουν σπερματογόνια κύτταρα για να επιχειρηθεί εργαστηριακή ωρίμανσή τους. Σε αυτήν την κατηγορία των ανδρών, τόνισε ο καθηγητής τελευταίες έρευνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την Ερευνητική Ομάδα της Κλινικής μας έχουν δώσει ελπίδες.

  Όπως εξήγησε ο κ. Σοφικίτης, συλλέχθηκαν αρχέγονα και αιμοποιητικά κύτταρα, αιμοβλάστες, από το περιφερικό αίμα πειραματόζωων. Στη συνέχεια με μικροχειρουργική μεταμόσχευσή τους στα σπερματικά σωληνάρια άλλων πειραματόζωων και με καταστροφή του σπερματικού τους επιθηλίου προκλήθηκε διαφοροποίηση των αιμοποιητικών κυττάρων των πρώτων πειραματόζωων, σε σπερματογόνια κύτταρα και σπερμοκύτταρα εντός των όρχεων των δεκτών-πειραματόζωων. Δηλαδή, αιμοποιητικά κύτταρα από τους δότες μετατράπηκαν σε σπερματογεννετικά κύτταρα στους δέκτες.

  Σημειώνεται ότι οι τεχνικές ωρίμανσης εφαρμόζονται ήδη και στον άνθρωπο στο Πανεπιστήμιο Τόττορι της Ιαπωνίας. Αν αποδειχθούν επιτυχείς στον άνθρωπο, σημείωσε ο καθηγητής, άνδρες χωρίς όρχεις θα μπορούν να αποκτούν τα δικά τους παιδιά μέσω παραγωγής σπερματοζωαρίων από κύτταρα του αίματός τους. Όπως ανέφερε, ήδη έξι άτομα στα Ιωάννινα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συμμετέχουν στην έρευνα. Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατάφερε στο εργαστήριο τη γονιμοποίηση ωαρίου από ωάριο σε κουνέλια. Ωστόσο, είπε ο καθηγητής, όλες οι εγκυμοσύνες που προήλθαν από τη γονιμοποίηση ωαρίου με ωάριο κατέληξαν σε αποβολή τη 16η ημέρα της κύησης λόγω ανεπαρκούς ανάπτυξης του πλακούντα. Όπως φαίνεται, σημείωσε ο κ. Σοφικίτης, οι παράγοντες των σπερματοζωαρίων είναι αναγκαίοι για τον σχηματισμό πλακουντιακών μεμβρανών. Επομένως, τόνισε, αν οι παράγοντες των σπερματοζωαρίων που είναι απαραίτητοι για τον σχηματισμό πλακουντιακών μεμβρανών παραχθούν συνθετικά στο εργαστήριο και αναμειχθούν με συστήματα ωαρίων γονιμοποιηθέντων από ωάρια ίσως οι εγκυμοσύνες καταλήξουν σε νεογέννητα.

ch9_22.JPG

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

q        Εμβρυολογία Ι

         Ρωξάνη Αγγελοπούλου

 

q        Ιατρική 1997, 72(3):294-296

         Δ. Πανίδης

 

q        Journal of Andrology, vol. 18, no. 6, December 1997

         The practical application of genetics in the male infertility clinic

         J.H.A.M. Tuerlings et al

 

q        Male infertility-some possible treatments

         Internet site

 

q        Empiric treatment of male infertility

         Internet site

 

q        Science vol. 333, no. 8, 1995

         Viable embryos from injection of round spermatids into oocytes

         Jan Tesarik et al

 

q        Endocrinology and male infertility

         Internet site

 

q        A new technique to end male infertility [TSEICSI]

         Internet site of Medicine, 1998

 

q        Clinics in obstetrics and gynaecology vol. 12, no. 4, December 1985

         The use of IVF in the management of male infertility

         D.M. De Kretser, C. Yates, G.T. Kovacs

 

q        Male infertility aspects of surgical treatment

         Internet site

 

q        Fertilext internet, 1998

         Round spermatid nuclei injection [ROSNI] into oocytes for the treatment of nonobstructive

         azoospermia.

 

Health.in.gr, 2004.

        Μικρογονιμοποίηση ωαρίων, η λύση στην ανδρική υπογονιμότητα (5/11/2004)

        Νέες ελπιδοφόρες μέθοδοι κατά της υπογονιμότητας (17/9/2004)

Red Hand Pointing Up
Chapters page

Red Hand Pointing Left
Go back one step

Horizontal Divider 26

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ WEB - ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Web

InterTran (www.tranexp.com)
InterTran (www.tranexp.com)

Please MOVE AND HOLD your MOUSE CURSOR over any WORD in the translated web page in order to see a pop-up window with ALTERNATIVE TRANSLATIONS. Translations provided by: www.tranexp.com

worldnotobaccoday2006.gif

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Copyright Kostas Roditis 2004. All rights reserved.