mainlogo.JPG

Kleinefelter's Syndrome

Home
Chapters
Male Anatomy
- 1.2 -
- 1.3 -
- 1.4 -
Statistics
Sperm Analysis
- 3.2 -
Genes' Role
- 4.2 -
- 4.3 -
Kleinefelter's Syndrome
Syndromes & Diseases
- 6.2 -
- 6.3 -
- 6.4 -
Varicoceles & other factors
- 7.2 -
- 7.3 -
- 7.4 -
- 7.5 -
- 7.6 -
Cancer's Role
- 8.2 -
Idiopathic subfertility
- 9.2 -
Treatment - Therapy
- 10.2 -
News
News - 2
Video Room
Photo Album Page
Mailbag
Contact Us
Make your comment!

Horizontal Divider 26

ch5_01.JPG
Kleinefelter's body-type

Το σύνδρομο Klinefelter  είναι η συνηθέστερη χρωμοσωμική διαταραχή που σχετίζεται με  υπογοναδισμό και υπογονιμότητα . Στην κλασσική του μορφή εμφανίζεται με καρυότυπο 47 , ΧΧΥ αλλα υπάρχουν και παραλλαγες οπου παρουσιάζονται επιπλέοντα Χ και Υ χρωμοσώματα.Χαρακτηριστικά στοιχεία του συνδρόμου είναι ο υπογοναδισμός ( μικροί όρχεις , αζοοσπερμία/ολιγοσπερμία ) , γυναικομαστία στην εφηβία , ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα , υαλινοποιήση των σπερματικών σωληναρίων και αυξημένες γοναδοτροπίνες.

 

Παθοφυσιολογία : Η ύπαρξη ενος ή περισσοτέρων απο ένα επιπλέον Χ ή Υ χρωμόσωμα οδηγεί σε ποικίλες σωματικές και πνευματικές ανωμαλίες . Γενικότερα η έκταση αυτών των ανωμαλιών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον αριθμο των Χ χρωμοσωμάτων . Τα σκελετικά και καρδιαγγειακά προβλήματα μπορεί να γίνουν ιδιαίτρα σοβαρά .Η ανάπτυξη των γονάδων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην προσθήκη καθε Χ χρωμοσωματος , με  αποτέλεσμα εκτός απο την  υαλινοποίηση των σπερματικών σωληναρίων και την υπογονιμότητα να εμφανίζονται υποπλασίες και δυσπλασίες των γενιτικών οργάνων. Ο δείκτης νοημοσύνης υφίσταται μείωση κατα 15 περίπου βαθμους για κάθε Χ χρωμόσωμα αλλά χρειάζεται προσοχή πριν την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν το επιπεδο της νοημοσύνης. Προβλήματα εμφανίζονται στις ικανότητες τόσο της έκφρασης όσο και της αντίληψης της γλώσσας .

Τα αυξημένα επίπεδα γοναδοτροφινών ωφείλονται στην έλλειψη αρνητικής ανατροφοδότησης απο την υπόφυση . Η έλλειψη ανδρογόνων  οδηγεί σε ευνουχοειδικές αναλογίες, αραιή ή απούσα τριχοφυϊα στο προσωπο και το σωμα , μειωμένη μυϊκή μάζα και δύναμη , θηλυκού τύπου κατανομή λίπους , γυναικομαστία , μικρούς όρχεις και πέος , υποβαθμισμένη λίμπιντο , μειωμένη αντοχή και οστεοπόρωση . Η απώλεια λειτοθργικών σπερματικών σωληναρίων και κυττάρων  Sertoli οδηγεί σε αξιοσημείωτη μείωση στο επίπεδο της ινχιμπίνης Β , πιθανού ρυθμιστή της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης ( follicle-stimulating hormone FSH). Ολόκληρος ο άξονας υποθαλάμου – υποφυσης – γονάδων διαταράσεται στους ασθενείς με Klinefelter κατά την εφηβεία.

Επίσης αναφέρονται αυξημένα τα αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο ερυθηματώδης λύκος , η ρευματοειδης αρθρίτιδα, και το σύνδρομο Sjgren . Αυτο ίσως οφείλεται στον μειωμένο λόγο τεστοστερόνης προς οιστρογόνα , διότι ισως η τεστοστερονη να προστατεύει (σε αντίθεση με τα οιστρογόνα) έναντι της αυτοανοσίας.

Ποσοστά :

          1 στους 500-1000 ανδρες . Στην Αμερική πάνω απο 3000 γεννιούνται ετησίως. Τα ποσοστα είναι 5- 20 φορές μεγαλύτερα σ’όσους παρουσιάζουν νοητική καθυστέρηση σε σχέση με το γενικο πληθυσμό.

          Επιβιώνει περίπου το 40% των συλλήψεων που έχουν Klinefelter

          Το ποσοστό θνησιμότητας δεν είναι σημαντικά υψηλότερο από ότι στο γενικο πληθυσμό

          Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας στο 55%

          Κιρσώδεις φλέβες στο 20-40%

          Φλεβικά έλκη 10-20 φορές πιθανότερα

          Ανάπτυξη καρκίνου του μαστού 20 φορές πιθανότερη και άλλα είδη νεοπλασιών(λευκαιμία , λεμφώματα Hodgkin και μη, κα.) εμφανίζονται στο 1,6% των πασχόντων.

          Περίπου το 70% των ασθενών έχουν μικρές αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες

Οι περισσότεροι πάσχοντες απο Klinefelter ζούνε χωρίς να έχει διαγνωσθεί η καταστασή τους .Η διάγνωση γίνεται συνήθως κατα την ενηλικίωση με κυριότερες ενδείξεις για να γίνει καρυότυπος των υπογοναδισμό και τη υπογονιμότητα.

Κλινική εικόνα : Ιστορικό :  Υπογονιμότητα και γυναικομαστία. Κόπωση , αδυναμία , στυτική δυσλειτουργία , οστεοπόρωση , δυσκολία στην επικοινωνία , δυσκολίες στην παρακολούθηση μαθημάτων , χαμηλή λίμπιντο και αυτοπεποίθηση και προβλήματα συμπεριφοράς

 Χαρακτηριστικά του φύλου:

          Μπορεί να υπάρχει έλλειψη των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου λόγω μειμένης παραγωγής ανδρογόνων.Αποτέλεσμα είναι αραιή τριχοφυϊα προσώπου , σώματος , γεννητικών οργάνων , ψιλή φωνή και κατανομή λίπους θηλυκού τύπου.

          Κατά το τέλος της εφηβίας  , το 30-50% δημιουργείται γυναικομαστία , που ακολουθεί την αυξημένη οιστραδιόλη και τον αυξημένο λόγο οιστραδιόλης προς τεστοστερόνη. Η πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του στήθους αυξάνεται 20 φορές.

          Σε μεταεφηβικούς ασθενείς μπορεί να υπάρχει δυσπλασία των όρχεων που εκδηλώνεται  ως εξής : μικροί σφικτοί όρχεις με μέγεθος μικρότερο των 10 mL

          Υπογονιμότητα / αζωοσπερμία είναι το αποτέλεσμα της ατροφίας των σπερματοφόρων σωληναρίων . Η υπογονιμότητα συναντάται πρακτικά σε όλους του ασθενείς με γονότυπο 47 ,ΧΧΥ.Ασθενείς με μωσαϊκισμό (46 , ΧΥ/47 ,ΧΧΥ) μπορεί να είναι γόνιμοι.

ch5_02.JPG
Characters of Kleinefelter's Syndrome

Παραλλαγές του Klinefelter :

                      46 ,ΧΥ/47,ΧΧΥ (μωσαϊκό)

Είναι η δεύτερη σε συχνότητα διαταραχή . Μπορεί να τροποποιήσει την κλινική εικόνα έτσι ώστε οι εκδηλώσεις του συνδρόμου να είναι ηπιότερες.

                48 ΧΧΥΥ  3% των παραλλαγών .

Ελαφρά νοητική καθυστέρηση , υψηλό ανάστημα , ευνουχοειδικές σωματικές αναλογίες , αραιή σωματική τριχοφυϊα γυναικομαστία, μακριά λεπτά πόδια , υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισμός , μικροί όρχεις .

                48 ΧΧΧΥ

ελαφρά με μέση διανοητική καθυστέρηση , καθυστερημένη ομιλία , αργή κινητική ανάπτυξη , φτωχό προσανατολισμό , ανώριμη συμπεριφορά , φυσιολογικό ή μεγάλο ύψος ,δυσμορφικό πρόσωπο (επικανθικές πτυχες, προέχοντα χείλη ) , υπογοναδισμό , γυναικομαστία 33 – 50% , υποπλασία του πέους , υπογονιμότητα , κερκιδωλένιο συνοστέωση.

                49 ΧΧΧΥΥ

Μέση έως σοβαρή διανοητική καθυστέρηση , συνήθως επιθετική συμπεριφορά, μεγάλο ύψος ,  δυσμορφικό πρόσωπο , κερκιδωλένιος συνοστέωση , γυναικομαστία και υπογοναδισμός.

                49 ΧΧΧΧΥ

Κλασσικά και εδώ έχουμε διανοητική καθυστέρηση , κερκιδωλένιο συνοστέωση και υπεργοναδοτροπικό υπογοναδισμό. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει στη διατύπωση του λόγου και στη συμπεριφορά . Το βάρος κατα τη γέννηση είναι χαμηλό ενώ μερικά άτομα έχουν και χαμηλό ύψος.Το πρόσωπο είναι αφύσικο , ο λαιμός είναι βραχύς ή φαρδύς , υπάρχει σπάνια γυναικομαστία ,  συγγενει΄ς καρδιακοπάθειες , σκελετικές ανωμαλίες , μυϊκή υποτονία , υπερεκτεινόμενες αρθρώσεις , υποπλασία γεννητικών οργάνων και κρυψορχία. Γενικά είναι η πιο επιβαρυμένη μορφή του συνδρόμου.

ch5_03.JPG
Karyotype 49,XXXXY

Αίτια του Συνδρόμου Klinefelter :  Προκαλείται απο την παρουσία ενός περισσότερου  Χ χρομοσώματος στα αρσενικά άτομα . Περίπου το 50 – 60 % των περιπτώσεων οφείλεται σε μή διαχωρισμό μητρικής προέλευσης (75% στη μείωση Ι ). Συνήθως αυτό οφείλεται στη μεγάλη ηλικία της μητέρας . Οι υπόλοιπες περιπτώσεις οφείλονται σε πατρικό μή διαχωρισμό.

Ο συνηθέστερος γονότυπος είναι 47 ,ΧΧΥ (80 – 90% όλων των περιπτώσεων) .Το μωσαϊκό (46 ,ΧΥ/47 ,ΧΧΥ) υπάρχει στο 10% . Οι άλλες παραλλαγές 48, XXYY, 48, XXXY, 49, XXXYY, και 49,XXXXY είναι σπάνιες.

Περίπου στο 1% υπάρχει προβληματικό Χ , όπως 47,Χ,i(Xq)Y και 47,X,del(X)Y.

Κυτταρικές μελέτες : Υψηλές συγκεντρώσεις στο πλάσμα έχουν η FSHLH ,και η οιστραδιόλη αντίθετα χαμηλή είναι η τεστοστερόνη . Η εξέλιξη αυτη συμβαίνει στις ηλικίες 12-14 χρόνων .

Επίσης υπάρχει μικρότερη του φυσιολογικού αυξηση της τεστοστερόνης σε απάντηση στη χορήγηση  hCG.

Τα επίπεδα οστεοκαλσίνης είναι μειωμένα και ο λόγος υδροξυπρολίνης προς κρεατινίνη είναι αυξημένος , αντανακλώντας τον μειωμένο ρυθμό σχηματισμου οστών .

Η αύξηση των γοναδοτροφινών στα ούρα οφείλεται στη δυσλειτουργία των κυττάρων  Leydig.

ch5_04.JPG
Karyotype 47,XXY

ch5_05.JPG
Laboratory parameters in Kleinefelter's

Εικονογραφικές μελέτες :  Το ηχοκαρδιογράφημα χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει πρόπτωση της μιτροειδούς αν υπαρχει ενώ η ραδιογραφία για να ανιχνεύσει τη μειωμένη οστική πυκνότητα και την κερκιδωλενιο συνοστέωση.

  
   Ιστολογικά ευρήματα :  Τα ευρήματα περιλαμβάνουν μικρούς και σφικτούς όρχεις με υαλινοποίηση των σπερματικων σωληναρίων , σκλήρωση και ατροφία με κατα τόπους υπερπλασία κυτταρων  Leydig  που όμως είναι υπολειτουργικά . τα γαμετοκύτταρα  λείπουν ή είναι φανερά υπολειτουργικά. Στις περιπτώσεις των μωσαϊκων υπάρχει προοδευτική υαλινοποίηση που συμβαίνει μετά την εφηβεία.

ch5_06.JPG
Normal testicle

ch5_07.JPG
Kleinefelter's A

ch5_08.JPG
Kleinefelter's B

ch5_09.JPG
Kleinefelter's C

ch5_10.JPG
Kleinefelter's D

ch5_11.JPG
Testosterone Dosage

Αντιμετώπιση :  Η γρήγορη αναγνώριση και αντιμετώπιση είναι πολύ σημαντικές αλλα δυστυχώς το σύνδρομο σπάνια διαγιγνώσκεται πρίν την εφηβία ωστε να ξεκινήεσει εγκαίρως η θεραπεία αναπλήρωσης των ανδρογόνων που είναι και η ενδεδειγμένη . Οι τακτικές δόσεις τεστοστερόνης αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικα που προκύπτουν απο την ελλειψή της . Έτσι ο ασθενής αυξάνει τη δύναμή του αποκτώντας έναν πιό μυώδη σωματότυπο ,προστατεύεται απο την οστεοπόρωση , παρουσιάζει αύξηση της τριχοφυϊας , αύξηση των σεξουαλικών ορμών και μεγένθυση των όρχεων.Παράλληλα υπάρχει βελτίωση της διάθεσης , της αυτοεικόνας και της συμπεριφοράς.

Για την αντιμετώπιση της γυναικομαστίας γίνεται μαστεκτομή που βοηθά στη πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Γενικά πρέπει να αναζητείται η βοήθεια γενετιστή , ενδοκρινολόγου , χειρούργου , ψυχολόγου και λογοθεραπευτή .

Φάρμακα :  Τεστοστερόνη.

Σημείωση:

Το σύνδρομο μπορεί να διαγνωσθεί προγεννητικά με αμνιοκέντηση και ανάλυση του αμνιακού υγρού . Αυτο αποτελεί δίλημμα για του γονείς αφού ενω η πρόγνωση είναι καλή αλλά η πιθανότητα να εμφανιστούν φαινοτυπικές ανωμαλίες υπάρχει .

Μόνο λίγοι 46 , ΧΥ / 47 ,ΧΧΥ είναι γνωστό ότι έχουν γεννήσει παιδί , και σ’άυτη την περίπτωση υπάρχει το ρίσκο ενός παιδιού 47 , ΧΧΥ . Όλοι όσοι έχουν γονότυπο 47 , ΧΧΥ δεν είναι γόνιμοι.

   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.        Ιστολογία του ανθρώπου;Alan StevensJames Lowe ;Μετάφραση-επιμέλεια: Χρήστος Κίττας

2.        Φυσιολογία του ανθρώπου , Επιμέλεια: Ν. Γελαδάς – Μ. Τσακόπουλος

3.        Anawalt BD, Bebb RA, Matsumoto AM: Serum inhibin B levels reflect Sertoli cell function in normal men and men with testicular dysfunction. J Clin Endocrinol Metab 1996 Sep; 81(9): 3341-5[Medline].

4.        Klinefelter HF Jr, Reifenstein EC Jr, Albright F: Syndrome characterized by gynecomastia aspermatogenesis without a-Leydigism and increased excretion of follicle-stimulating hormone. J Clin Endocr Metabl 1942; 2: 615-624

5.        Linden MG, Bender BG, Robinson A: Sex chromosome tetrasomy and pentasomy. Pediatrics 1995 Oct; 96(4 Pt 1): 672-82[Medline

6.        Meschede D, Louwen F, Nippert I: Low rates of pregnancy termination for prenatally diagnosed Klinefelter syndrome and other sex chromosome polysomies. Am J Med Genet 1998 Dec 4; 80(4): 330-4[Medline].

7.        Peet J, Weaver DD, Vance GH: 49,XXXXY: a distinct phenotype. Three new cases and review. J Med Genet 1998 May; 35(5): 420-4[Medline

8.        Robinson A, Lubs HA, Nielsen J: Summary of clinical findings: profiles of children with 47,XXY, 47,XXX and 47,XYY karyotypes. Birth Defects Orig Artic Ser 1979; 15(1): 261-6[Medline

9.        Schulte-Beerbuhl M, Nieschlag E: Comparison of testosterone, dihydrotestosterone, luteinizing hormone, and follicle-stimulating hormone in serum after injection of testosterone enanthate of testosterone cypionate. Fertil Steril 1980 Feb; 33(2): 201-3[Medline].

10.1  Schwartz ID, Root AW: The Klinefelter syndrome of testicular dysgenesis. Endocrinol Metab Clin North Am 1991 Mar; 20(1): 153-63[Medline

Red Hand Pointing Up
Chapters page

Horizontal Divider 26

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ WEB - ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Web

InterTran (www.tranexp.com)
InterTran (www.tranexp.com)

Please MOVE AND HOLD your MOUSE CURSOR over any WORD in the translated web page in order to see a pop-up window with ALTERNATIVE TRANSLATIONS. Translations provided by: www.tranexp.com

worldnotobaccoday2006.gif

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Copyright Kostas Roditis 2004. All rights reserved.